A Terradegra projekt bemutatása

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP), valamint a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében a Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a Közigazgatásban (e-környezetvédelem) című pályázati konstrukcióban az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet
(MTA ATK TAKI), mint projektgazda az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerhez (OKIR) kapcsolódóan a Talajdegradációs Információs Rendszert (TDR) fejleszt.

A projekt célja a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelésre, valamint a talajok környezeti állapotára vonatkozó talajvédelmi adatszolgáltatásokhoz szükséges talajtani adatok előállítása és az informatikai háttér biztosítása az EU talajvédelmi stratégiájában meghatározott irányelvek végrehajtásának elősegítése érdekében. További cél a kapcsolódó állami közfeladatok elvégzésének támogatása és a nyilvánosság tájékoztatása érdekében történő talajtani adat- és információ publikálása.

A projekt során informatikai fejlesztés, továbbá az Országos Környezeti Információs Rendszerhez (OKIR) kapcsolódóan Talajdegradációs Információs Rendszer (TDR) kialakítása történik.
A talajtani adatok biztosítása céljából terhelési adatgyűjtés, talajállapot felmérés és adathiány-pótlás valamint indikációs módszertani fejlesztés kerül végrehajtásra Magyarország teljes területére vonatkozóan, a reprezentatív módon kiválasztott mezőgazdasági típusüzemekben.
Az adatgyűjtés célja: a mezőgazdálkodási tevékenységből adódó környezeti terhelés nyomon követése a gazdálkodók által vezetett Gazdálkodási Naplók (GN) adatai alapján, valamint a környezeti terhelés minősítése a főbb talajdegradációs folyamatokat jellemző terhelési indikátorok meghatározásával.

A feladat végrehajtására a projektgazda a nyílt közbeszerzési eljárás keretében nyertes pályázóval, a Terradegra konzorciummal kötött szerződést 2010. szeptember 9-én.

A Terradegra konzorciumot az alábbi szervezetek alkotják: Szent István Egyetem (konzorciumvezető),
Helion Kft. és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.
A TDR rendszer az OKIR talajtani alrendszereként támogatni fogja – a mezőgazdasági művelésből adódó terhelések figyelembe vételével – a talaj környezeti állapotának nyomon követését, illetve a térképi megjelenítést is lehetővé tévő informatikai rendszer kialakításával az Európai Unióban alkalmazott „Hajtóerők-Terhelés-Állapot-Hatás-Válasz”, angolul: „Driving forces-Pressure-State-Impact-Response” (DPSIR) értékelési módszer szerint történő komplex környezeti elemzések végrehajtását.

A TDR rendszerből lehetőséget biztosítunk kiválasztott adat tartalmak szolgáltatására más OKIR szakrendszerekkel történő elemzések végrehajtására, az EU felé történő, illetve hazai országos szintű adatszolgáltatások támogatására valamint ezen internetes információ-szolgáltatással a nyilvánosság tájékoztatására.

Fontos megjegyzés!

Az Országos Környezeti Információs Rendszer (OKIR) Talajdegradációs alrendszerének adatbázisa, az OKIR-TDR az MTA ATK TAKI szakmai felügyelete alatt működik.

Rendszerünk teljes körűen használható a tekintetbe vett talajparaméterek országos tendenciáinak megjelenítésére, a regionális különbségek vizsgálatára azonban csak korlátozottan.

A rendszerből kinyert bármely adat felhasználásakor a forráshivatkozást fel kell tüntetni.

A rendszer adataiból levont egyéni következtetésekért az MTA ATK TAKI nem vállal felelősséget.

Terradegra fotógalériaTájkép

Domborzat
 további képek