Összefüggések

A projekt kapcsán számba vettük a talajt érintő degradációs formákat, illetve vizsgáltuk azon környezeti tényezőket, illetve azon mezőgazdálkodási gyakorlatból eredő terhelési faktorokat, melyek előidézik (előidézhetik) azokat. A terepi munkálatok során a megvett mintákból, illetve a terepi mérések alkalmával meghatároztuk azokat a talajtani paramétereket, melyek segítségével egységesen és jól jellemezhetjük az adott talajokat. Ezzel párhuzamosan adatokat gyűjtöttünk a vizsgált tábláról, illetve az adott gazdaságról, szem előtt tartva, hogy melyek azok a paraméterek, melyek valósan vagy feltételezhetően kapcsolatban állhatnak a kialakult degradációs formákkal.

A talajt érő terhelések kapcsán lényegében a mezőgazdálkodási gyakorlat egyes elemeit vizsgáltuk, hiszen alapvetően azok okozzák a legnagyobb terhelést egy művelt talajon. Ennek mentén kellően részletes adatokat gyűjtöttünk a kiválasztott és vizsgált tábla vetésforgójával, talajművelésével, tápanyag utánpótlásával, növényvédelmével, öntözésével kapcsolatban. Mindezen felül ún. integrált terhelési mutatókat is számoltunk, melynek segítségével az egyes üzemek lényegében egy-egy számmal jellemezhetők (ún. Zöld Pont Rendszer).

Terradegra fotógalériaTermőhely

Tájhasználat
 további képek