Biológiai talajállapot

A talaj élő közeg, a mikroorganizmusoktól a gerinces talajlakó állatokig a legdiverzebb életközösségek népesítik be. A talajbiológiai folyamatok közül talán a legfontosabb a növényi szervesanyag lebontása, emellett azonban a talajok ökológiai állapota szinte az összes talajfolyamatot befolyásolja. Ezért szükséges a talaj biodiverzitására közvetlenül ható tényezők megállapítása, és annak vizsgálata, hogy melyek azok a művelési módok, amelyek elősegítik a talaj-biodiverzitás csökkenésének megállítását.

Az agroökoszisztémák élővilágának sokfélesége (biodiverzitása) a természetes élőhelyekénél kisebb, de egyszerűnek nem mondható: a talaj lebontó életközösségét főként mikroorganizmusok, baktériumok, gombák, gerinctelen állatok alkotják. A talajlakó ízeltlábúak biomasszájukat tekintve kisebbségben vannak a mikroflórához képest, azonban kulcsszerepet játszanak a mikrobiális közösségek, és ezáltal a talajba jutó növényi szervesanyag lebontásának szabályozásában és a megfelelő talajszerkezet, ennek következtében a vízháztartás kialakításában és fenntartásában.

A talajok ökológiai állapotát ún. indikációs eljárással becsülhetjük, amely különböző a talaj életközösségén mért ökológiai állapotváltozó elemzésén alapul. Ilyen állapotváltozó lehet az egyedszám, fajszám, fajösszetétel, a fajok egyedszámeloszlás adataiból számolt különböző függvények, vagy valamely közvetlen az élőlények funkcionálitásából adódó paraméter, mint pl. a széndioxid kibocsátás, vagy enzimaktivitás.

Térképtár - Kördiagramok