Fizikai talajállapot

A talaj állandó fizikai tulajdonságai és változó állapotának jellemzői nagymértékben befolyásolják a talaj sokoldalú funkció képességét. A legfontosabb talajfizikai tulajdonságok (szemcseösszetétel, szerkezet, víz- és hőgazdálkodási jellemzők) a talaj típusára jellemző, többnyire állandó értékek, amelyek a talajban lejátszódó kémiai és biológiai folyamatokat határozzák meg. A talajállapot jellemzői azonban elsősorban a művelés hatására változó paraméterek. A talajműveléssel közvetlenül avatkozunk be a talaj fizikai állapotába, melynek hatása lehet kedvező, de kedvezőtlen is.

A fizikai degradáció a talajdegradációs folyamatok közül az egyik legsúlyosabb és a legnagyobb területet érintő probléma. A talaj fizikai degradációja természetes és emberi folyamatok komplex hatására jelentkezik. Összefoglalóan fizikai degradáció alatt értünk minden olyan jelenséget (szerkezet leromlás, porosodás/felszín eliszapolódás, kérgesedés, cserepesedés és tömörödés), amely a talaj természetes állapotának fizikai leromlásából következik. Alapvető oka a természeti tényezőkön kívül a talajok sok évszázados (túl)művelése, a szántásra és tárcsázásra alapozott, sokmenetes talajművelés.

Térképtár - Diagramok (megyei)

Térképtár - Kördiagramok

Diagramok