Erózió

Talajtani értelemben Stefanovits szerint az erózió „...azon pusztító jellegű folyamatok összegzése, amelyek hatására a talaj felső rétege vagy fokozatosan elvékonyodik, vagy gyorsan pusztul, ezáltal termékenysége leromlik, esetleg mezőgazdasági művelésre alkalmatlanná válik.” A víz talajromboló hatását eróziónak nevezzük, a szél káros hatását deflációnak nevezzük.

A erózió előidézésében az esőnek és az olvadó hónak van szerepe. Az erózió hatását a domborzati viszonyok, a csapadék mennyisége és gyakorisága, a talaj tulajdonságai és a növényzet befolyásolják. Amennyiben a talaj felszínét természetes növénytakaró (pl. erdő vagy gyep) fedi, a talajt építő és pusztító folyamatok valamennyire egyensúlyban vannak.

Lejtős területeken történő mezőgazdálkodás során a nem megfelelő módon kialakított vetésszerkezet és a szakszerűtlen talajművelés, valamint az ennek következtében kialakuló leromlott talajszerkezet következtében gyorsul fel az erózió. A hegyekről és a dombokról lerohanó víz lehordja a termőtalajt, vele együtt az értékes tápanyagokat és felhalmozza azokat a völgyek alján vagy továbbszállítja a folyókba és a tengerekbe.

Erózió hatására a lehordási területeken a talaj termőréteg elvékonyodik, szerves- és tápanyagkészlete elszegényedik, víztartó képessége romlik, és összességében termékenysége jelentősen csökken. A lerakás helyén az erózió a növényzetet betemetheti, s e betakarás mértékétől függően az el is pusztulhat.

Az erózió vizsgálatára többféle módszert alkalmaztunk. A talajerózió létét kvalitatív módszerekkel vizsgáltuk eróziós helyszíneinket és kvantitatív módszereket alkalmaztunk a talajveszteség mértékének talajeróziós modell segítségével történő megállapítására.

A 60 db eróziós vizsgálati helyszínen, a kijelölt 50x150 m-es parcellarészleteken belül, a lejtő felső- és alsó harmadában végeztünk lejtővizsgálatot, humuszréteg vastagság meghatározást, illetve 0-30 cm és 30-60 cm-ben történő talajmintavétel alapján szűkített talajvizsgálatot és humuszminőség vizsgálatot végeztünk az erózió mértékének megállapítására.

Az eróziós modellek input adatait a helyszíni lejtővizsgálataink adatai, talajminták szűkített talajvizsgálati adatai és a mezőgazdasági táblákra vonatkozó gazdálkodási napló agrotechnikai adatai szolgáltatták.

Adatgyűjtést folytattunk továbbá a mezőgazdasági üzemeknél a vizsgálatba vont mezőgazdasági táblákon, a felvételezés időpontjában- és a múltban megfigyelhető eróziós formákra vonatkozóan.

Térképtár - Diagramok (megyei)

Térképtár - Kördiagramok

Diagramok