Terhelés

A mezőgazdasági tevékenység alapvető célja az élelmiszer termelés, továbbá az ipari-energetikai nyersanyag előállítás. Legfontosabb alapanyaga a növény, amely közvetlenül vagy közvetve, mint állati termék kerül felhasználásra. A mezőgazdaság földművelési rendszere az agro- és ökotechnikai eljárások összessége, ezek céltudatosan alkalmazott rendszere. Az alkalmazott agrotechnikai eljárások (vetésváltás, talajművelés, tápanyag utánpótlás, növényvédelem, öntözés) biztosítják az eredményes növénytermesztést. A mezőgazdasági földhasználat talajra gyakorolt hatása a talajok mennyiségi és minőségi paramétereinek - a természeti folyamatokhoz képest - gyors változásaiban nyilvánul meg. Az intenzíven használt mezőgazdasági területeken, különösen a nem megfelelő talajhasználat és agrotechnika miatt a mezőgazdálkodási tevékenységből adódó terhelések talajdegradációhoz vezethetnek.

A talajt érő terhelések nyomon követése a gazdálkodók által vezetett Gazdálkodási Napló (GN) adataira épül. A gazdálkodási adatgyűjtés során a GN-ból a terhelés szempontjából kritikus agrotechnikai elemek gyakorlatáról a az elmúlt három gazdálkodási évre vonatkozóan gyűjtünk adatokat. A terhelések mértékét terhelési indikátorok segítségévek határozzuk meg, amelyeket a gyűjtött adatokból származtatunk.

A menüsorban agrotechnikai elemenként tekinthetők meg az egyes terhelési indikátorok.

Terradegra fotógalériaKultúrállapot

Termőhely
 további képek