A növénytermesztés rendszere

A vetésforgó, vetésváltás és a biológiai sokféleség a növénytermesztés alaptényezőihez tartoznak. A klasszikus vetésforgó a növénytermesztés olyan tervszerű rendszere, amelyben a növények összetétele és aránya hosszabb időre állandó, a növényeket térben és időben előre kidolgozott sorrend szerint termesztik. Adott termőhely edafikus és klimatikus adottságaihoz (agroökológiai) alkalmazkodó és okszerű vetésszerkezet és vetésváltás alkalmazásával, nő a termesztés hatékonysága (mennyiségi és minőségi paraméterek), illetve csökken a klimatikus anomáliák által okozott termésingadozás. Az üzemi vetésváltás tervezés fő céljai a talaj termékenység fenntartása, a környezetvédelmi és ökonómiai előírások, érdekek összehangolása a termesztéstechnológiák rendszerében és az elővetemény hatások (víz, tápanyag) kihasználása, a termésbiztonság növelése érdekében.

A növénytermesztési rendszert, mint a talajt érő mezőgazdasági terhelések egyik agrotechnikai elemét, a gazdák által vezetett Gazdálkodási Napló adataiból képzett indikátorokkal vizsgáljuk.

Térképtár - Diagramok (megyei)

Térképtár - Kördiagramok

Diagramok