Növényvédelem

A mezőgazdaságban alapvetően két területen: a tápanyag-utánpótlásban és a növényvédelemben terjedt el a kemikáliák használata. Ma már a mezőgazdasági termelés nem tud megfelelni az elébe állított követelményeknek növényvédő szerek alkalmazása nélkül. A kártevők elleni biztonságos védekezés, valamint a kevesebb élőmunkát igénylő növénytermesztés kialakításának igénye elengedhetetlenné tette a kártevő rovarok, növényi betegségek és gyomok leküzdésére használt vegyszerek széles körű alkalmazását, mivel egyes adatok szerint a károsítók a termés mintegy 35 %-át tönkreteszik, ez pedig az emberiség növekvő élelmiszerigénye mellett nem engedhető meg. Bár Magyarországon a területegységre jutó peszticid hatóanyag mennyisége csak mintegy fele az uniós átlagnak, a növényvédő szer használat – számtalan előnye mellett - jelentős veszélyeket is rejthet magában. A felhasználás módjából, helyéből következik, hogy kijutnak a környezetbe, így a leggondosabban elvégzett kezelés során is előfordulhat, hogy a kijuttatott szerek bizonyos hányada valamilyen mértékben a talajba kerül. Különösen igaz ez a gyomirtó szerekre, melyek jelentős részét a talajra juttatják ki.

A peszticidek emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatása nagyban függ az éves szinten felhasznált mennyiségüktől és a környezetben, különösen a talajban és a vizekben való felhalmozódásuktól, illetve lebomlási sebességüktől. A talajban a növényvédő szer hatóanyagok a talaj szerkezetétől erősen függő speciális körülményeknek vannak kitéve. Sorsuk a környezetben csak hosszúidejű monitoring segítségével követhető nyomon.

A növényvédelem okozta talajterhelést a gazdálkodók által a permetezési naplóban rögzített növényvédő szeres kezelések, valamint ezen belül a gyomirtó szerek hatását vizsgálva elemeztük.

Térképtár - Kördiagramok

Diagramok