Térképi alapadatok

A talaj Magyarország egyik legfőbb természeti kincse, és egyben társadalmi, kulturális értékeinek hordozója is. A talajok állapotának (készletének és minőségének) veszélyeztetése a jövő nemzedékek jogait sérti. A védelem a jó talajállapot fenntartását, a természetes ökoszisztémák működésének megóvását, a termőterület megőrzését, a talajszennyeződés megelőzését, valamint a talaj vízháztartásának az árvíz, a belvíz, és az aszály kialakulása megakadályozására végzett szabályozását jelenti, figyelembe véve a mezőgazdasági termelés igényeit, valamint a talajhasználat-váltás és a klímaváltozás kihívásait.

Az állam a termőföld védelmével kapcsolatosan vállalt feladatait csak aktuális, megbízható, térképi alapú, (DPSIR jellegű) adatbázisokra alapozva, megfelelő intézményi háttér és szakértelem mellett és azok korszerű hardver-szoftver-adat infrastruktúra technikákon alapuló elemzések segítségével képes ellátni.

E feladatok közül a legátfogóbb információkat a termőföld minőségének romlását megelőző tevékenység tervezése, szakmai megalapozása igényli.

A Talajdegradációs rendszer (TDR) a magyarországi mezőgazdasági gyakorlatot reprezentáló üzemtípusok, és az üzemeken belüli gazdálkodási típusok elkülönítésével különböző termőhelyen okozott terhelések következtében kialakuló talajdegradáció típusára és mértékére vonatkozóan szolgáltat információt.

Terradegra fotógalériaDegradáció

Termőhely
 további képek