Térképi alapadatok

A talaj Magyarország egyik legfőbb természeti kincse, és egyben társadalmi, kulturális értékeinek hordozója is. A talajok állapotának (készletének és minőségének) veszélyeztetése a jövő nemzedékek jogait sérti. A védelem a jó talajállapot fenntartását, a természetes ökoszisztémák működésének megóvását, a termőterület megőrzését, a talajszennyeződés megelőzését, valamint a talaj vízháztartásának az árvíz, a belvíz, és az aszály kialakulása megakadályozására végzett szabályozását jelenti, figyelembe véve a mezőgazdasági termelés igényeit, valamint a talajhasználat-váltás és a klímaváltozás kihívásait.

Az állam a termőföld védelmével kapcsolatosan vállalt feladatait csak aktuális, megbízható, térképi alapú, (DPSIR jellegű) adatbázisokra alapozva, megfelelő intézményi háttér és szakértelem mellett és azok korszerű hardver-szoftver-adat infrastruktúra technikákon alapuló elemzések segítségével képes ellátni.

E feladatok közül a legátfogóbb információkat a termőföld minőségének romlását megelőző tevékenység tervezése, szakmai megalapozása igényli.

A Talajdegradációs rendszer (TDR) a magyarországi mezőgazdasági gyakorlatot reprezentáló üzemtípusok, és az üzemeken belüli gazdálkodási típusok elkülönítésével különböző termőhelyen okozott terhelések következtében kialakuló talajdegradáció típusára és mértékére vonatkozóan szolgáltat információt.

Terradegra fotógaléria



Tájkép

Degradáció
 további képek