Üzemek legfontosabb jellemzői

A projekt keretében kialakítandó informatikai rendszer a magyarországi mezőgazdasági gyakorlatot reprezentáló üzemtípusok, és az üzemeken belüli gazdálkodási típusok elkülönítésével különböző termőhelyen okozott terhelések következtében kialakuló talajdegradáció típusára és mértékére vonatkozóan szolgáltat információt. A program keretében a magyarországi (döntően) szántóföldi gazdálkodásnak a magyarországi gyakorlatot leíró intenzitás típusüzemeit vizsgáljuk. Vizsgálatainkhoz a megyék mezőgazdasági terület nagyságának függvényében megyénként 10-20 reprezentatív mezőgazdasági üzemet jelöltünk ki, a termőhely változatosságának és a helyi üzemi gyakorlatok típusainak függvényében.

Ezen 294 db reprezentatív ún. TDR üzemben térképi alapon rögzítettük és beazonosítottuk a gazdálkodói területek határait. Összesen 4530 db üzemi táblát rögzítettünk. Az üzemek által vezetett gazdálkodási naplók (GN) adataira támaszkodva, adatgyűjtést folytattunk az üzemi terhelések meghatározására. A gazdálkodói adatokat a 2010, 2009, 2008-as gazdálkodói évekre gyűjtöttük, melyek a gazdaságok fenntarthatósági teljesítményeinek számszerűsítésére és terhelési értékelésé használunk.

Üzemenként 2-8 ún. TDR táblát jelöltünk ki, ahol 2011. tavaszán és őszén talajállapot felvételezést hajtottunk végre. A felvételezést 1883 db ún. TDR táblán végeztük el.

Az alábbi térképeken a vizsgálatba vont mezőgazdasági üzem összes rögzített tábla centrális súlyponti koordinátáihoz rendelten mutatjuk be az üzemek legfontosabb jellemzőit.

Térképtár - Diagramok (országos)